RODITELJSKO JATO

Uzgoj roditeljskog jata

Odgoj roditeljskog jata predstavlja uzgajanje koka nosilja za priplodna jaja i koka nosilja za konzumna jaja. Da bi proizvodnja kvalitetnog roditeljskog jata bila moguća potrebno je da se ispune brojni uslovi. Kvalitetne jedinke mogu biti rezultat samo dobrih uslova u kojima se odgajaju. Tu se pre svega, vodi računa o: gustini naseljenosti pilića, ishrani matičnog jata, razvrstavanju roditeljskih pilića, svetlosnoj stimulaciji, unifromnosti napredovanja do zrelosti, stimulaciji hranom, kao i uslovima za dalju proizvodnju priplodnih jaja.