PRIPLODNA JAJA

PROIZVODNJA PRIPLODNIH JAJA

Proizvodnja priplodnih jaja odvija se po strogim higijenskim pravilima u idealnim uslovima za stvaranje kvalitetnog proizvoda.

Prateći evropske trendove u zaštiti i nezi zdravlja živine striktno se pridržavamo propisanih normativa. Imperativ našeg poslovanja je da ishrana živine, bazirana na prirodnoj i zdravoj stočnoj hrani, bude što bolja. Na ovaj način možemo efikasno da kontrolišemo zdravstveno stanje jata u našoj proizvodnji.